Friday the 24th - Montenegro Coupon

Tivat

{weather tivat,montenegro}

Mestečko a letovisko na východnom pobreží rovnomennej zátoky Boky Kotorskej, pri magistrále, na úpätí masívu Vrmac. Opravovňa lodí. V okolí sú mnohé vinohrady a sady. V Tivate je krásny prímorský park z konca 19. stor. s mnohými cudzokrajnými rastlinami. Divadlo v prírode. Zariadenia pre cestovný ruch priamo v mestečku a na ostrovčekoch Sveti Marko a Prevlaka (nazvané aj Otok cviječa alebo Ostrvo cveča).


Tivat veľmi získal vybudovaním letiska (3 km). Mesto osídlili už v antických časoch (v mori vidno pozostatky gréckej a rímskej osady). Podľa legendy tu mala letný palác ilýrska kráľova Teuta, podľa ktorej má údajne mestečko svoje meno. Z neskorších čias patrí k pamiatkam obranná veža (s kaplnkou), patriaca rodine Bučovcov, kedysi súčasť ich paláca (16. stor.) a niekoľko kostolíkov, napr. sv. Antona (Sveti Antun) zo 14. stor.

Okolie: Na ostrovčeku Prevlaka zrúcaniny kláštora sv. archanjela Michala (Sveti Arhanjel Mihajlo) zo stredoveku, na mieste starokresťanskej baziliky. Po vypálení Benátčanmi v 15. stor. je opustený. Ostrovček slúži dnes pod názvom Ostrov kvetov (Ostrvo cveča alebo Otok cviječa) so svojimi ubytovacími zariadeniami cestovnému ruchu. Ostrovček Sveti Marko, aj Stradioti, s bohatým rastlinstvom, je jednou z dvoch rekreačných základní francúzskeho Clubu Méditerranée (zameraného na výučbu vodných športov; prístupné len členom klubu). Zátoka Traste, ktorú zo západu uzatvára polostrov Luštica a z východu lokalita Rtole, má najkrajšie kúpanie v malej zátoke Pržno.

couponcodeshosting

Počasie

Ulcinj, ME

02:07AM

11°C

Humidity: 67%

Wind: NE 1.28m/s

Radio online