Wednesday the 28th - Montenegro Coupon

Bečiči

Tunajšiu osadu založili v 15. stor. príslušníci dvanástich rodín čiernohorského kmeňa Paštrovičovcov, ktorí sa sem sťahovali v prípade nebezpečenstva (každý rod mal svoj domček, v ktorom nachádzal útulok a kde mal uschované potraviny).
Prvou stavbou bol kostolík Sv. Stefana (Sveti Stefan), podľa ktorého osadu pomenovali. Vedľa neho je ďalší kostolík, pôvodne rovnakého zasvätenia.

Keď sa v 30. rokoch tohto stor. stal susedný Miločer letným sídlom kráľovskej rodiny Karadjordjevičovcov, premenovali ho na kostol Alexandra Nevského a stal sa ich dvorným kostolom.

Na malom priestore skalného polostrovčeka je ešte tretí kostolík, Premenenie Pána (Preobraženje), zo 17. stor. (blízko vstup do mestečka). V čase najväčšieho rozkvetu obce, v 16. stor., osadu obohnali hradbami. V posledných dvoch stroročiach sa osada pomaly vyľudňovala. Pred rozpadnutím a skazou ju zachránila veľkorysá adaptácia na hotelové mestečko.

Na polostrovčeku rastie stredomorské rastlinstvo (cyprusy, agávy, opuncie a i.); zachovali sa niekdaj šie záhradky a terasy pri domčekoch (súčasť jednotlivých apartmánov). Osadou vedú krížom-krážom krivolaké uličky a schodištia, spájajúce jednotlivé stavby.

Na piesočnú pláž Svetého Štefana, rozšírenú a upravenú a slúžiacu ako krásna pláž, nadväzuje hlavná pláž susedného Miločeru, nazýva­ná Veliká luka. Miločerský komplex tvorí dnes so Svetým Štefanom jeden hotelový celok. Medzi dvoma vojnami bol sídlom juhoslovanskej kráľovnej Márie a letnou rezidenciou Karadjordjevičovcov z tých čias zostal pekný prímorský park (18 ha).

Hlavné kráľovské sídlo upravili na komfortné ubytovacie zariadenie a doplnili o ďalšie hotelové objekty vyšších kategórií. Súčasťou komplexu je niekoľko mimoriadne krásnych pláží v chránených zátokach členitého pobreOkolie: Pravoslávny kláštor Reževiči - 4 km na juhovýchod pri osade Blizikuče, pri magistrále. Podľa jednej verzie ho založil v 13. stor. prvý srbský kráľ Štefan Prvovenčaný. Kláštor v priebehu stáročí niekoľkokrát dobyvatelia zbúrali, avšak vždy ho znovu postavili. Nedávno ho renovovali.

Turistické sídlisko As (Perazića dol), 2 km na juhovýchod od Reževiči, pri pobreží. Vysoká kategória, pekná pláž.

couponcodeshosting

Počasie

Ulcinj, ME

11:59PM

17°C

Humidity: 79%

Wind: S 5.18m/s

Radio online