Friday the 24th - Montenegro Coupon

Budva

Starobylé mestečko, jedno z najobľúbenejších, ale aj najdrahších letovísk na Čiernohorskom prímorí 23 km na juhovýchod od Tivatu v širokom Budvianskom zálive (Budvanski zaljev) pri magistrále.
Pred vnútrozemskými vplyvmi ho chráni pohorie Lovčen a Paštroviči, ktoré jej súčasne vytvára pekný záver. Pri pobreží ostrovček Sveti Nikola.
Prednosťou Budvy sú krásne pláže (Mogren, Slovenska plaža) a ďaľšie.
Budva


Stará malebná časť Budvy sa rozkladá na malom výbežku pevniny do mora. Obopínajú ju masívne hradby. Nová výstavba za hradbami sa tiahne ako popri mori, tak i do vnútrozemia.
Okolo tzv. Slovanskej pláže (Slovenska plaza) vznikla hotelová štvrť (všetky hotely vyšších cenových kategórií). Od Slovanskej pláže vedie pešia promenádna cesta popri mori (na jednom mieste vedie popod skaly tunel) do ďaľších kúpeľov.
Ako stará časť uzavretá hradbami, tak i hotelové mestečko na Slovenskej plaži a hotelový kompelx Avala tesne za hradbami starého mesta utrpeli zemestrasením veľké škody. Mnohé hotely a obytné budovy boli úplne zrovnané so zemou a nedajú sa obnoviť, hradby starého mesta i staré stavby sa zrútili. V hotelových komplexoch poškodené hotely opravili, namiesto úplne zničených vyrástli nové. Vopred však treba povedať, že hodnota zástavby starej Budvy nie je porovnateľná napr. so zástavbou v Kotore (je značne nižšia). K najhodnotnejším pamiatkam patrí opevnenie, pochádzajúce z čias benátskeho panstva (14. - 15. stor.) s Pevninskou a Morskou bránou (Kopnena i Morská vráta). Katedrála sv. Jána Krstiteľa (Sveti Ivan Krstitelj) má síce svoj pôvod v 8. storočí, ale v 18. storočí ju úplne prestavali. Opustený kostol P. Márie na myse (Santa Maria in Punta), kedysi súčasť benediktínskeho kláštora z 9. stor., má dnes barokovú podobu, rovnako ako jeho zvonička. Pendantom tohto kostolíka je kostol sv. Sávu z 15. stor. Tesne za hradbami je architektonicky veľmi dobre vyriešený komplex zariadení pre cestovný ruch. Avala, ktorý spolu s citlivo riešeným námestím pred ním pulzuje čulým životom. Na ne nadväzuje súvislý pás ďaľších ubytovacích, stravovacích i zábavných zariadení, tiahnúcich sa až k novej časti pri Slovanskej pláži. Asi 50 m od Avaly (severne) sa tiahne ďaľšia veľmi pekná budvianska pláž Mogren (dlhá asi 350 m), s romantickým prírodným skalnatým rámcom. Prístupná je od Avaly cestou vysekanou v skale nad morom. Na ňou nadväzuje ďaľšia krásna pláž Jaz, svietiaca bielym pieskom a okružliakmi. Jej pokračovaním je pláž Trsteno. Na okraji pláže Mogren si všimnime zrúcaniny zámočku šľachtickej rodiny Zanovičovcov, ktorej dvaja členovia, Štefan a Primislav boli známymi romantickými dobrodruhmi (18. stor.).


Pohľad na Budvu a ostrovček Sv. Nikola

Okolie:
Ostrovček Sveti Nikola - zhruba 800 m od starej časti Budvy so zrúcaninami kostola sv. Mikuláša. Dobré kúpanie, pohostinské zariadenie Havaj. Pred 150 rokmi sa tu rád zdržiaval vladyka - básnik Peter II. Petrovič Njegoš. Kláštor Ostrog - 6 km od Budvy pod svahmi Ostrogu, vo vnútrozemí. Ku komplexu patria budovy, kde často prebývali i čiernohorskí vladykovia. Antická nekropola na rovine Budvansko polje, 3 km od Budvy, z 2. stor. pred. n. l. Niektoré nálezy nájdete v miestnom múzeu.

Budvanská riviéra
Budvanská riviéra - v pozadí pohľad na Sv. Stefan

couponcodeshosting

Počasie

Ulcinj, ME

01:22AM

10°C

Humidity: 66%

Wind: NE 0.84m/s

Radio online