Montenegro Velika plaža - Ulcinj Veľká pláž - Ulcinj Crna Gora
Friday the 3rd - Montenegro Coupon

Národné parky - prehľad

V súčasnej dobe je v Čiernej Hore chránených cca 7,2 % z celkovej rozlohy krajiny, čo predstavuje 99400 ha. Na základe územného plánu republiky sa predpokladá, že sa v budúcnosti postupne zvýši rozloha chráneného územia až na 26 % jeho celkovej plochy.

V ochrane prírody je čiernohorský štát prevažne zástancom amerického poňatia ochrany, tj. nevytvárať uzavreté až neprístupné prísne chránené oblasti, ktoré zaistia potrebnú ochranu prírody, ale súčasne ju sprístupnia návštevníkom a umožnia im voľný a slobodný pobyt a rekreáciu vo výnimočnej prírode. K výchove občanov, ekologicky uvedomelých návštevníkov týchto chránených prírodných celkov majú prispieť i opatrenia v rámci vyhlásenia Čiernej Hory ako "ekologického štátu" (prvého na svete), zakotveného v ústave. Je to vzhľadom k historicky podmieneným návykom Čiernohorcov nie malá a dlhodobá úloha, ale je treba počítať s tým, že hrdosť Čiernohorcov na hodnoty "ich" prírody a jej zvláštnosť zmení aj jej "neekologické" návyky a správanie (čierne skládky, bezohľadné odhadzovanie odpadkov kdekoľvek, nedostatočná strarostlivosť o čistotu prírody a i.).

 

Do najvyššej kategórie ochrany, teda kategórie národných parkov v Čiernej Hore ako celku patrí:

 

Pohorie Lovćen

Lovćen
Lovćen

Zahrňuje centrálnu časť pohoria na územi 6400 ha medzi Bokou Kotorskou a cetinskou náhornou plošinou. Ochraňuje sa krajinný ráz horstva, ktorý je symbolom Čiernej Hory a jej významnou historickou, prírodnou a turistickou hodnotu. Podrobnejšie viď. Boka Kotorská.

Pohorie Durmitor a kaňon rieky Tary

Durmitor sa považuje za najkrásnejšie pohorie Čiernej Hory. Jeho najvyššia hora Bobotov kuk 2522 m je zároveň najvyšším vrcholom v krajine. Rozkladá sa na ploche 39000 ha medzi riekami Tara a Piva v severozápadnej časti krajiny. Chráni sa vápencový masív s pozoruhodnými geomorfologickými hodnotami. Je typickým národným parkom amerického typu, zdôrazňujú sa turistické a rekreačné možnosti. Podrobnejšie viď. Durmitor a kaňon rieky Tary

Kaňon rieky Tary je najhlbší riečny kaňon v Európe (1300 m hlboký). Je obklopený strmými stenami. Divoký, jedinečný s turistickými a športovými možnosťami predstavuje jednu z najpríťažlivejších pozoruhodností krajiny. Pre svoje mimoriadne nedotknuté prírodné hodnoty je zapísaný v zozname biosférických rezervácií UNESCO. Podrobnejšie viď. Durmitor a kaňon rieky Tary Spolu s pohorím Durmitor je kaňon rieky Tary od r. 1980 zapísaný v zozname svetového prírodného dedičstva organizácie UNESCO.


Skadarské jazero
(Skadarsko jezero)


Je najväčšia vodná hladina na Balkáne. Horský masív Rumija ju oddeľuje od morského pobrežia. Zaberá plochu 37000 až 55000 ha (podľa stavu vody). Vyniká veľmi bohatou faunou (napr. najväčšia vtáčia rezervácia v Európe - 264 druhov vtákov, posledné europské kolónie pelikánov, 48 druhov rýb a i.). Podrobne viď. Skadarské jazero

.


Biogradská hora (Biogradska gora)

Zaberá časť pohoria Bjelasica, v severovýchodnej časti Čiernej Hory. Je jedným z najstarších chránených území v Európe (chránené po r. 1878 opatrením čiernohorského kniežaťa Nikola). Rozkladá sa na ploche 5450 ha, z toho 4258 ha tvoria lesy. Na časti tejto lesnej plochy a to 1600 ha sa rozkladá rezervácia pralesa - jedného z troch posledných európskych pralesov v Európe. Vyniká neobyčajným bohatstvom rastlinných druhov - asi 2000 druhov, z toho 20 % tvoria endemity oblasti Balkánu. Nie menšie je i bohatstvo fauny - žije tu napr. 150 druhov vtákov, 350 druhov hmyzu a i. V národnom parku sú zastúpené i horské pastviny, doposiaľ intenzívne využívané. Súčasťou je i ľadovcové Biogradské jazero s východom do srdca parku. V značnej časti parku, ktorý je európskeho typu prevažuje ochranárský a vedecký záujem. Do kategórie chránených krajinných oblastí (ChKO), ktorým sa podľa čiernohorského odborného názvoslovia hovorí "parky prírody" (parkovi prirode) patrí väčšina čiernohorských pohorí a masívov, ako napr. Orjen, Komovi, Sinjajevina,Maglić, Volujak a ďaľšie. Z hľadiska cestovného ruchu je zaujimavá kategória chránených prírodných útvarov (podľa čiernohorského názvoslovia "spomenici prirode"), k nim patria napr. aj kaňony riek - Pivy, Komarnice a i., známe čiernohorské piesočnaté a kamienkové pláže a pláže na brehoch Skadarského jazera, ako i krasové jaskyne, napr. Lipská jaskyňa u Cetinje, jaskyňa Duboki v horskom pásme Njeguši, alebo jaskyna Špilja u Virpazaru.

Pod štátnou ochranou sú i mestské a iné parky ako napr. park hotela Boka v Herceg-Novi,park vedľa bývalej kráľovskej rezidencie Topolica, teraz národného múzea v Bare, mestský park v Tivate a i. Chránené sú i tzv. prírodné náleziská sú to náleziská s niektorými rastlinnými spoločenstvami ( celkom 52 druhov rastlín) a živočíšnymi spoločenstvami ( celkom 314 živočišnych druhov).
 

couponcodeshosting

Počasie

Ulcinj, ME

08:32PM

8°C

Humidity: 81%

Wind: NE 4.64m/s

Radio online