Friday the 24th - Montenegro Coupon

Skadarské jazero (Skadarsko jezero)

Jazero na čiernohorsko-albánskych hraniciach, necelé dve tretiny patria Čiernej Hore, viac ako jedna tretina Albánsku. Od r. 1983 je národným parkom. Rozkladá sa medzi masívmi Rumija, Sutorman, Taraboš a Prokletije a rovinami pri riekach Zeta a Morača. Je najväčším jazerom na Balkáne. Má rozlohu asi 391 km2, ale plocha jazera kolíše podľa vodného stavu: na jar a jeseň pri vysokých vodných zrážkach stúpa hladina cca o 3 m a plocha na 550 km2.

Jazero je v súčasnosti najväčším v Európe - dno je v najhlbšej časti až 38 m pod morskou hladinou. V priemere je len 5 až 6 m hlboké na niektorých miestach, ktoré sú pomenované oká sa pohybuje okolo 40 m. Priemerná teplota vody na povrchu je v lete 22 °C.

V jazere je asi 50 ostrovov a ostrovčekov.

Na čiernohorskom území sa do neho vlievajú rieky Morača, Rijeka Crnojevića a niekoľko daľších menších vodných tokov. Ústie rieky Crnojevića je mimoriadne malebné. Z jazera vyteká rieka Bojana (výtok je na území Albánska).

Jazero je veľmi bohaté na vodné vtáky a ryby. Na jazere hniezdi 270 druhov vtákov a je to najväčšia vtáčia rezervácia v Európe. Na severnom brehu sú mokrade útočiskom tunajšej poslednej kolónie pelikánov v Európe. Na jazere prezimuje okolo 300 000 vtákov . Rýb tu žije okolo 45 druhov. Značná časť vpláva do jazera prostredníctvom riek. Ročný výlov rýb predstavuje milión kg. S úspechom tu lovia aj športoví rybári ( možno si zakúpiť aj denný rybársky lístok). Medzi najcenejšie úlovky patrí losos, ale miestni rybári najradšej lovia oukleje, ktoré sú v čiernohorskej kuchyni veľmi obľúbené.

Väčšiu časť plochy jazera pokrýva rákosie a koberce vodných rastlín. Menšia časť jazera bola vysušená a zúrodnená. Veľký melioračný projekt vypracovaný za socialistickej Juhoslávie v spolupráci s Albánskom nebol zrealizovaný.

Pre cestu a železničnú trať, ktoré spájajú hlavné mesto Podgoricu s prímorím, bol vybudovaný umelý násyp cez časť jazera. Krásny pohľad na jazero je možné vidieť v severozápadnej časti jazera zo svahu severovýchodne od lokality Meterizi pri obci Rijeka Crnojevića. V niektorom období je tento zážitok ešte umocnený farebnou nádherou kvitnúcich vodných rastlín - stulíky, lekniny a ďaľšie. Tento výhľad stojí za dvojkilometrovú obchádzku z Rieky Crnojevića.

Brehy jazera a jeho mnohé ostrovčeky boli od pradávna obývané. Len na brehu jazera sa nachádza okolo 60 malých osád. Zachovalo sa mnoho pozostatkov. Niektoré z nich predstavujú cenné historické pamiatky. Mnohé z nich prežili stáročia v pomerne dobrom stave, iné v zrúcaninách. Niektoré boli reštaurované, alebo konzervované. K najpozoruhodnejším patria:

  • Mohutné zrúcaniny hradu Žabljak zo 14. stor. na kopci pri severnom brehu jazera, blízko ústia rieky Morače. Bol sídlom Crnojevičov, vládcu Zety a po dobytí Turkami bol najmocnejšiou tureckou základňou pre ďaľšiu expanziu v Čiernej Hore.
  • Pevnosť Lesendro na malom ostrovčeku pri osade Vranjina, blízko cesty do Podgorice. Bola tureckou pevnosťou, odkiaľ Turci kontrolovali ďaleké okolie. Za Petra II. Petrovića Njegoša sa stala dočasne oporným bodom čiernohorcov, ale potom opät padla do tureckých rúk.
  • Kláštorný kostol sv. Juraja (Sv. Djordje) z 15 stor. na ostrovčeku Beška pri južnom pobreží.
  • Mariánsky kostol kláštora Bohorodičky (Bogorodičin manastir) zo 14. stor. na ostrovčeku Starčevo v južnej časti jazera. Bol strediskom opisovateľov rukopisov a zachovalo sa v ňom niekoľko pôvodných fresiek.
  • Pozoruhodných kostolov, kláštorov, hradov a pevností je na jazere celá rada. Väčšina z nich je spojená s históriou čiernohorských bojov za slobodu. Z niektorých ostali len trosky.

Na juhozápadnom pobreží jazera, oproti ostrovčeku Beška, navštevujú turisti krásnu pláž Murići pri osade. Pláž je pieskovo-kamienková s krásnou scenériou jazera a s vyhliadkou na ostrov Beška. V blízkosti pláže rastú duby a jedlé gaštany. Priamo na pláži je sladkovodný prameň. Na tejto pláži je obľúbená miestna reštaurácia v ktorej výborne pripravujú sladkovodné ryby - úhory, oukleje a pod. Na rôzných miestach jazerného pobrežia sú ešte ďaľšie pekné pláže, a to v dľžke 3000 m, väčšina ich je piesočnatých. Napr. pláž Besa, dlhá 500 m, Lučica, dlhá 1000 m, Krnice, dlhá 250 m a ďaľšie.

Jazero poskytuje aj mnoho ďaľších príležitostí pre šport a rekreáciu. Okrem prechádzok po pobreží jazera a rybolovu sa ponúkajú prechádzky na koni (jazdecké stredisko je vo Virpazare), na člnoch a je možné sa zúčastniť aj organizovaných programov pozorovania vtákov (birdwatching). Záujemcovia o speleológiu môžu navštíviť niekoľko jaskýň, niektoré z ních sú málo preskúmané (napr. jaskyna Bobošula).

couponcodeshosting

Počasie

Ulcinj, ME

02:07AM

11°C

Humidity: 67%

Wind: NE 1.28m/s

Radio online