Monday the 30th - Montenegro Coupon

Ulcinj

Ulcinj mesto Mestečko s prístavom a najjužnejšie jadranské letovisko 23 km na juhovýchod od Baru a 16 km od hraníc s Albánskom, na konci magistrály.
Veľmi utrpelo pri zemetrasení v roku 1979, ktoré sčasti pozmenilo i jeho tvárnosť (niektoré časti sa zrútili do mora) a zničilo hlavne starú orientálnu časť. V okolí sa pestujú vďaka mimoriadne teplému podnebiu (cca 2700 hodín slnečného svitu za rok) stredomorské a subtropické rastliny hlavne figy, citrusy, jedlé gaštany, granátové jablká, vinná réva, olivovníky. Na sever a severovýchod sa rozkladajú najväčšie olivové plantáže - vyše 70 000 stromov ( ich počet sa stále zvyšuje a tunajší olej z nich predstavuje špičku v kvalite). Na východ a juhovýchod ležia najväčšie saliny na celom východnom Jadrane a ako jediné nemajú historický pôvod (založené boli v r. 1936 - tzv. Ulcinjska solana s plochou 841 ha, výnos 41 tis. ton ročne). Soľ sa v nich získava modernými technológiami. Sú otvorené pri organizovaných návštevách v utorok a vo štvrtok.

 

Mesto je obývané Čiernohorcami, Albáncami a etnickými Muslimami. Jeho nová časť sa rozprestiera amfiteatrálne okolo prístaviska, pod starou muslimskou časťou.
Turisti s obľubou navštevujú tunajšie trhovisko a trhy, ktoré tu bývají dvakrát týždenne. Predávajú sa miestne druhy zeleniny, ovocia, syry, mäso, ryby a ďaľšie druhy poľnohospodárskych výrobkov. Atmosféra je orientálna so všetkým, čo k tomu patrí.

Ulcinj - história

Ulcinj história Osadu založili podľa povesti Argonauti, plavci z bájnej Kolchidy na svojej plavbe za zlatým rúnom. Archeologický prieskum ukázal, že osada tu existovala už v ilýrsko-gréckom období. Táto osada vyrástla na významnú námornú základňu, ktorá si svoju dôležitosť udržala i v nasledujúcich stáročiach.
Po častejšom striedaní vládcov sa tu usadili Benátčania, ktorí však osadu neubránili proti tureckému náporu a Turci sa tu stali pánmi na 400 rokov.
V 16. stor. tu Turci zámerne usadili okolo 400 pirátov z Alžírska, ktorí mali za úlohu prepadávať benátske aj iné lode a ohrozovať plavbu nielen v Jadranskom mori, ale i pri sicílskych a afrických brehoch, organizovať pirátske prepadnutia miest a dedín. Ich vyčíňanie sa nakoniec vymklo i z tureckých rúk a koniec mu urobila až spoločná akcia Benátskej republiky a Turecka, keď sa podarilo spáliť v susednej zátoke Valdanos celé pirátske loďstvo. Turci vtlačili mestečku ako jedinému na jadranskom pobreží výrazne orientálny ráz. Po stáročnom panstve pripadol Ulcinj a jeho okolie r. 1878 po ťažkých bojoch Čiernej Hore. Kráľ Nikola na pobrežnom skalisku Rastislava postavil svoj zámok, zničený počas druhej svetovej vojny. Počas prvej svetovej vojny obsadila Ulcinj rakúsko-uhorská armáda, na konci vojny Taliani. Od r. 1920 bol Ulcinj juhoslovanský, dnes čiernohorský.

Na okraji mestečka vznikla zač. 19. stor. černošská osada. Založili ju černosi, ktorým sa podarilo ujsť pred otroctvom z Afriky. Ich potomkovia tu žijú dodnes. Nová časť sa rozvíjala pod pôvodným historickým jadrom, chránená pobrežnými skaliskami.
Pre Ulcinj a jeho historickú časť bolo zemetrasenie r. 1979 katastrofou. Zrútili sa mnohé staré cenné historické stavby, ktoré boli v rámci programu rekonštrukcie historického sídla rekonštruované, alebo na rekonštrukciu čakali príp. sa zachovali v dobrom stave. Bolo zničené i novozriadené múzeum, jeho depozitár a galéria.

 

Ulcinj - popis podmienok

Ulcinj Pretože ani ubytovacie zariadenia v meste, ani mestská pláž nestačili rozvoju turistického ruchu, začala sa v druhej polovici 60. rokov rozsiahla výstavba na Veľkej pláži (Velika plaža), nazývaná aj Lido, ktorá sa tiahne južne od mesta až k riečke Bojana na čiernohorsko - albánskych hraniciach (12,6 km). Je široká, má jemný piesok a podobá sa piesočným plážam v Rumunsku a Bulharsku. Môže sa tu naraz rekreovať takmer 100 000 návštevníkov. Na pláži vyvierajú na niekoľkých miestach liečivé sírne pramene. Piesok všetkých pláží v meste a na okolí má liečivé vlastnosti (nasýtený je jódom a soľou). Škoda, že na Veľkej pláži nie je dostatok rastlinstva, najmä takého, ktoré by poskytovalo potrebný tieň. V súčasnosti je v okolí Veľkej pláže množstvo ubytovacích možností, od vyšších kategórií až po kempingy. S mestom ju spája cesta, ktorá na druhej strane vedie až do pohraničnej obce Sveti Nikola na albánskych hraniciach na Bojane (pravidelná linka z Ulcinja). Hotelová výstavba na Veľkej pláži neutrpela za posledného zemetrasenia významnejšie škody. V ústí rieky Bojana, na ostrove Ada je jedno z najväčších naturistických stredísk na Jadrane. Dobré možnosti na kúpanie sú v zátoke Valdanos, 5 km na severozápad od Ulcinja.

 

Ulcinj - šport

Ulcinj bývá velmi často cieľom športovo zameraných turistov. Ideálne sú tu podmienky takmer pre všetky vodné športy. Podľa názoru surfarov sú pri ostrove Ada Bojana a pri Veľkej pláži nejlepšie podmienky pre windsurfing z celého čiernohorského prímoria a to predovšetkým vďaka maestralu, ktorý veje v popoludňajších hodinách takmer každý deň. Prevádzkuje sa tu i kitesurfing. Školy windsurfingu usporiadavajú kurzy.

Športový rybolov je veľmi rozšířený z pobrežia na udicu. Dokonca sú tu zriadené móla pre tento spôsob rybolovu. Loví sa však i z člnov, ktoré si záujemci môžu najať, alebo môžu ísť s miestnymi rybármi na rybolov ďalej od pobrežia. Lovia sa predovšetkým cípal hlavatý, pražman zlatý, morský okúň, murény, ružichy. V lete sa väčšina rýb sťahuje od plytkého pobrežia do hlbších vôd, tedy ďalej od brehu.

V poslednej dobe sa na Ade Bojane sústreďuje najväčší záujem na tzv. Big Game Fishing, tedy lov veľkých rýb - tuniakov, mečúňov, mačiek škvrnitých a ďaľších druhov menších žralokov. Lovia sa tu počas celej sezóny kapitálne kusy - napr. tuniaci o hmotnosti 500 kg. Najúspešnejší je tento rybolov na jar a na jeseň, kedy sú obidve ramená Bojany plné rýb, ktoré sem vplávají za účelom trenia. K lovu týchto obrov je potrebné zvláštne vybavenie: silné člny, špeciální náradie, školená posádka ai. To všetko si môže záujemca prenajať. K rybolovu však potrebuje zvláštne povolenie, ktoré mu zabezpečí agentúra, ktorá organizuje tento spôsob rybolovu. Špeciálne povolenie potrebujú i tí, ktorí chcú skúsiť šťastie v podmorskom rybolove.

Potápane je tiež veľmi obľúbenym vodným športom. Potápačské vyučovanie zabezpečuje renomované potápačské stredisko Olcinium, ktoré v prípade potreby zabezpečí i potápačskú výstroj.

Dá sa tu jazdiť i na vodných lyžiach a preháňať sa na vodných skútroch.

Stále väčší je záujem o jachting. Prístav pre športové lode je pri myse Djeran - Port Milena.

Ostatné športy je možné prevádzkovať ako v Ulcinj, tak i pri niektorých hoteloch či priamo na Veľkej pláži. Väčšinou sa jedná o plážový volejbal, fotbal, tenis, bocciu, bowling ai. Športové haly, alebo ihriská pre loptové hry (volejbal, hádzanú, basketbal, fotbal) sú v Ulcinj v troch školských zaradeniach, ale i pri hotelovom komplexe Velika plaža. Obľubené sú i tunajšie joggingové a vychádzkové cesty. Pri hoteloch Galeb a Olympic je plavecký bazén.

Na Ade Bojane je známe jazdecké stredisko, ktoré okrem výuky organizuje i výjazdy na koňoch do prírody.

Ulcinj - zábava

Ako priamo v meste, tak i v hoteloch a na plážach sa po celú sezónu usporiadavajú rôzne zábavné akcie. V hoteloch organizujú zábavný a spoločenský život animátori.

Rôzne zábavné akcie sa konajú na letnej scéne v starom meste v Ulcinj: koncerty populárnych skupín a spevákov. V auguste sa koná obľúbená akcia voľba Miss Ulcinj. Turisti radi navštevujú obľúbenú akciu nazvanú Ulcinjská noc (Ulcinjska noć), kedy sa zábavy so spevom a programom prevádzajú priamo na plážach, pri dobrom jedle a pití trvajú až hlboko do noci.

Celkom sú v oblasti Ulcinj štyri nočné kluby, kasíno a štyri diskotéky (v Ulcinj, alebo v hoteloch vyšších kategórií); v ostatných hoteloch sa organizujú tanečné večere s hudbou na terasách.

Pre rekreantov je zaujímavé pozorovať tunajší tradičný spôsob rybolovu pri myse Djeran na okraji kanála Milena a na Ade Bojane. Z maličkých rybárskych chatrčí vysunutých nad more ovládajú miestny rybári veľké ploché siete upevnené na drevennom rameni. Sieť, ktorá sa nazýva kalimera sa podľa potreby spúšťa do mora a po určitej dobe vyťahuje. Vždy v nej uviazne nejaký úlovok, či už ryba, alebo hlavonožec, alebo iný morský živočích. Rybári často hneď na mieste tieto úlovky pripravujú tradičným, veľmi chutným spôsobom.

Ulcinj - výlety

  • Ulcinjská salina Bajo Sekulić (Ulcinjska solana) je najväčšia salina nie len na celom východnom Jadrane, ale i na Balkáne vôbec - jej ročný výnos je 70000 ton soli. Bola rozsiahla už pred 2. svetovou vojnou, ale po nej bola ešte rozšírená. Spracovanie soli sa v nej prevádza najmodernejšími metódami. Nachádza sa na konci kanála Milena a dvakrát týždne je prístupná pre organizované návštevy.
  • Šaské jazero leží severovýchodne od Ulcinj, neďaleko hraníc s Albánskom. Je spojené úzkym kanálom s riekou Bojanou. Patrí síce k najväčším jazerám v Čiernej Hore, ale jeho plocha značne kolíše podľa ročných období. Žije tu niekoľko desiatok druhov rýb, patrí i k miestam s veľmi bohatým výskytom vtákov. Doporučuje sa jazero navštíviť v rámci organizovanej prehliadky (vrátane pozorovania vtákov, tzv. birdwatching). Jeho brehy sú zarastené a takmer neprístupné.
    Na kopci nad jazerom sa nachádzalo v stredoveku kvitnúce mesto Svač, ktoré je opustené od dobytia Turkami koncom 16. stor. Podľa legendy bolo v tomto biskupskom meste 360 kostolov, medzi troskami bolo nájdených iba 8.
  • V osade Štoj na okraji Veľkej pláže je malé športové letisko, odkiaľ štartujú motorové lietadlá k vyhliadkovým letom nad Ulcinjskou riviérou a priľahlým vnútrozemím.

Shkodër (Shkodra) je mesto, ktoré sa nachádza pri Skadarskom jazere v severozápadnom Albánsku v kraji Shkodër, ktorého je hlavným mestom. Je to jedno z najstarších historických miest v Albánsku, taktiež dôležité kultúrne a historické centrum. Počet obyvateľov Shkodëra v roku 2004 bol 90,000; celého kraja 110,000. V roku 2008 sa populácia kraja zvýšila viac ako dvojnásobne na 228,000

couponcodeshosting

Počasie

Ulcinj, ME

10:11PM

4°C

Humidity: 69%

Wind: ENE 0.95m/s

Radio online