Friday the 24th - Montenegro Coupon

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

1. ÚVODNÁ POZNÁMKA

Sattelekom, s.r.o. - sprostredkovateľ - sprostredkováva ubytovanie prostredníctvom stránok Montenegro.sk (ďalej len Montenegro.sk) s poskytovateľom.
Pokytovateľ ručí za pravdivosť obrazových záznamov a údajov vzťahujúcich sa na charakteristiky ubytovacích jednotiek z ponuky, ktorá je dostupná na internetových stránkach - www.montenegro.sk, ako aj za pravdivosť podmienok, s ktorými ich ponúka.

Pokytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť klientovi ubytovanie v zakúpených kapacitách v objednanom termíne, s výnimkou mimoriadnych okolností spôsobených vyššou silou (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, sanitárne poruchy, živelné pohromy, intervencie štátnych inštitúcií a pod.).

2. OBSAH PONUKY

Sprostredkovateľ sprostredkováva služby privátneho a hotelového ubytovania.

Typy a označenia ubytovacích jednotiek z ponuky privátneho ubytovania:

A – apartmán, samostatná ubytovacia jednotka, ktorú tvorí jedna alebo viac izieb, vlastná kuchyňa a minimálne jedna kúpelňa s WC. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, apartmán-štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu obyčajne žijú majitelia objektu alebo ich rodina.

AS – apartmán-štúdio, menší apartmán typu garsoniéry, kde sa spálňa, obývačka, jedáleň a kuchyňa nachádzajú v jednej miestnosti alebo sa spálňa nachádza na otvorenej galérii. Štúdio má vlastnú kúpeľňu s WC. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu žijú majitelia alebo ich rodina.

S – izba, ubytovacia jednotka so zabezpečeným miestom pre prenocovanie, väčšinou s vlastnou kúpeľňou a WC, ale existuje aj možnosť spoločnej kúpeľne s druhými izbami. V niektorých objektoch izbám je k dispozícii spoločná kuchyňa, ktorej používanie sa väčšinou dodatočne platí. Vo väčšine prípadov hostia nemajú možnosť samostatne pripravovať jedlo, ale vtedy sa najčastejšie ponúka možnosť príplatku za raňajky, polpenziu alebo plnú penziu. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu žijú majitelia alebo ich rodina.

K – dom, ubytovacia jednotka, ktorá zahŕňa celý objekt. Pozostáva z jednej alebo viacerých izieb, obývačky, kuchyne a minimálne jednej kúpeľne a WC. V objekte nebývajú iní hostia ani majitelia.

V jednej izbe môžu byť najviac 2 základné lôžka. Všetky dodatočné lôžka v tejto izbe sa považujú za prístelky. Za prístelky sa považujú aj všetky lôžka, ktoré sa nachádzajú v kuchyni, jedálni alebo obývačke. Prístelky v ubytovacích jednotkách z ponuky sú najčastejšie klasické postele, zriedkavejšie rozťahovacie gauče a veľmi zriedka poľné lôžka. Umiestnenie a druh prístelky je možné preveriť na pôdoryse a fotografiách vybraného ubytovania.

3. ZASIELANIE DOPYTU

Ak nemáte možnosť samostatne rezervovať službu, ktorá najviac vyhovuje Vašim požiadavkám, kľudne sa môžete obrátiť o pomoc na Montenegro.sk. Požiadavky sa posielajú e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Každá požiadavka by mala obsahovať jasne definované základné kritéria, na základe ktorých Vám môže Montenegro.sk vytvoriť ponuku (minimálne termín, počet osôb, vek a preferovaná oblasť, ako aj všetky Vaše špeciálne požiadavky). V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky, ale konečná požiadavka musí byť zaslaná e-mailom.

Potom, ako ste definovali službu, o ktorú máte záujem, vytvoríte oficiálnu požiadavku o rezerváciu.

4. TVORBA POŽIADAVKY O REZERVÁCIU

Tvorba požiadavky o rezerváciu ubytovania sa jednoducho vykonáva na internetových stránkach Montenegro.sk zaslaním vyplneného formulára, alebo emailu. Pri prihlasovaní sa na pobyt je klient povinný poskytnúť všetky potrebné údaje.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Klient osobné údaje poskytuje dobrovoľne. Osobné údaje klienta sú potrebné v procese realizácie vybranej služby a používajú sa aj v ďalšej komunikácii. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje klienta nevynesie z firmy ani nepostúpi tretej osobe, okrem prípadu, kedy sú potrebné na realizáciu vybranej služby. Klient dáva povolenie, že sa jeho osobné údaje môžu používať za účelom marketingových akcií Montenegro.sk.

6. PLATBY

Úhrada za rezerváciu sa môže vykonať bankovým príkazom (bankové náklady hradí klient), online bankovým prevodom (Slovensko, Belgicko, Holandsko,Nemecko,Rakúsko,Španielsko,Taliansko), alebo platobnými kartami.

Aby sa uskutočnená predbežná rezervácia potvrdila, klient hradí

- akontáciu max 50 % z celkovej sumy rezervácie
- zostatkovú sumu celkovej hodnoty ubytovania klient uhrádza pri príchode majiteľovi objektu.

S výškou akontácie a spôsobom úhrady zostatkovej sumy bude hosť oboznámený pri príležitosti zaslania predfaktúry. Úhradou rezervácie klient potvrdzuje, že je plne oboznámený so všetkými charakteristikami a podmienkami, s ktorými mu je vybraná ubytovacia jednotka ponúkaná. Samotným uskutočnením platby za rezerváciu sa všetko, čo je uvedené v týchto podmienkach, stáva právne záväzným.

7. OBSAH A CENA POBYTU

Ceny sa líšia od objektu k objektu a sú uvedené osobitne pri každej ubytovacej jednotke (pokiaľ nie sú uvedené zasielajú sa na požiadavku). Ceny za ubytovacie jednotky sú uvedené v mene EUR. Uvedené ceny ubytovania zahŕňajú iba tie služby, ktoré sú pri týchto ubytovacích jednotkách ponúkané. Uvedené ceny privátneho ubytovania zahŕňajú: denný prenájom ubytovacej jednotky, posteľnú bielizeň, vybavenú kuchyňu s potrebným kuchynským riadom a príslušenstvom (okrem prípadu, že ide o nájom izby bez možnosti využitia kuchyne), spotrebu vody, elektriny a plynu.

Doplnkovými službami sú služby, ktoré sa poskytujú v ubytovacej jednotke, ale nie sú zahrnuté v cene ubytovania (stravovacie služby, používanie práčky, prenajímanie člnov, úväz pre čln a pod.), a preto ich klient platí osobitne a pod podmienkou, že ich naozaj využíva. Ak Montenegro.sk má k dispozícii cenník doplnkových služieb, pošle ho rátane bežného cenníka. Ak Montenegro.sk nemá k dispozícii cenník doplnkových služieb, ceny sa dohovárajú priamo s poskytovateľom služieb. Väčšinu doplnkových služieb klient platí priamo poskytovateľovi služieb, len za niektoré platí hneď pri potvrdení rezervácie.

S ohľadom na to, že od niektorých doplnkových služieb záleží aj možnosť rezervácie vybraného ubytovania (napr. strava, príchod s domácim miláčikom, používanie prístelky,...) a s ohľadom na to, že všetky doplnkové služby (napr. čln, úväz pre čln, internet...) nemusia byť vždy k dispozícii, klient je povinný všetky vybrané doplnkové služby nahlásiť vopred pri tvorbe požiadavky o rezerváciu.

O všetkých povinných príplatkoch, presnej sume príplatkov vybraných služieb a eventuálnych depozitoch, ako aj o spôsobe ich úhrady bude klient oboznámený najneskôr pri zaslaní predfaktúry.

Montenegro.sk si vyhradzuje právo na zmenu uverejnených cien na web-stránke Montenegro.sk v prípade, že poskytovateľ služby zmení cenu ubytovania a/alebo doplnkových služieb. Ak sa cena za vybranú ubytovaciu jednotku zmení po vykonaní požiadavky o rezerváciu a pred úhradou akontácie, Montenegro.sk sa zaväzuje, že hneď ako sa dozvie o zmene, oboznámi o tom klienta a s jeho súhlasom mu zašle nové vyúčtovanie.

V prípade zmeny ceny ubytovania a dohodnutých doplnkových služieb po zaplatení akontácie, Montenegro.sk zaručuje klientovi, že zvyšná časť bude splatná podľa vyúčtovania, na základe ktorého sa klient rozhodol rezervovať určitú ubytovaciu jednotku. V prípade, že poskytovateľ služby, resp. Montenegro.sk zníži cenu za ubytovaciu jednotku následne potom ako klient potvrdil rezerváciu, klient nemá právo na novú, zníženú cenu.

Zmluvné strany súhlasia, že Montenegro.sk má právo zvýšiť cenu pred začiatkom využívania služby, keď došlo po potvrdení rezervácie k zmene v kurze dohodnutej valuty o viac ako 5 % alebo do zvýšenia iných výdavkov, ktoré ovplyvňujú cenu služby, a za ktoré Montenegro.sk nevedel a ani nemohol vedieť. Klient má právo zrušiť rezerváciu, keď je zvýšenie dohodnutej ceny viac ako 10 %. V tom prípade, klient má právo na vrátenie dovtedy uhradenej sumy bez práva na náhradu škody. Peniaze sa klientovi vrátia na bankový účet na náklady Montenegro.sk.

Ak v priebehu roka podá požiadavku o rezerváciu klient, ktorý v predchádzajúcej sezóne využil služby Montenegro.sk ako člen väčšej skupiny, prizná sa mu daná zľava len pod podmienkou, že je v systéme Montenegro.sk evidovaný ako člen uvedenej skupiny.

Zrušené a nezrealizované rezervácie nemajú vplyv na zvýšenie schválenej zľavy.

8. KATEGORIZÁCIA A OPIS SLUŽIEB

Ponúkané ubytovacie jednotky sú opísané podľa úradnej kategorizácie miestnej organizácie cestovného ruchu v čase vydania povolenia na činnosť a s prihliadnutím na skutočný stav ubytovania pri spracovaní objektu.

Štandardy ubytovania, stravovania, služieb a pod., jednotlivých miest a krajín sú rôzne a nie sú porovnateľné. Informácie, ktoré klient získa na predajnom mieste, nezaväzujú Montenegro.sk vo väčšej miere ako informácie uverejnené na našich internetových stránkach.

Rozmiestnenie izieb/apartmánov v hoteli určuje recepcia hotela. Pokiaľ si klient výslovne neobjednal izbu/apartmán so špeciálnymi parametrami, klient príjme akúkoľvek izbu/apartmán, ktorá mu bude pridelená v súlade s jeho voucherom.

Poskytovateľ služieb sa zaväzuje zabezpečiť v každej ubytovacej jednotke, v súlade s počtom osôb, pre ktorý je určená, zodpovedajúci kuchynský riad a jedálenský príbor. Každý klient musí byť prijatý do čistej a upratanej ubytovacej jednotky, každého klienta tiež bude čakať čistá posteľná bielizeň. Klientom, ktorí zostávajú v objekte dlhšie ako jeden týždeň, bude raz týždenne vykonaná výmena posteľnej bielizne. Poskytovateľ služieb nie je povinný zabezpečiť klientovi uteráky.

V deň príchodu prichádzajú klienti do ubytovacej jednotky po 14:00h a v deň odchodu opúšťajú ubytovaciu jednotku pred 10:00h. Poskytovateľ služieb v lehote 4 hodín pripraví ubytovaciu jednotku do stavu vyhovujúceho pre príchod nových hostí.

Kľúče od zakúpených ubytovacích jednotiek vydávajú v samotných objektoch poskytovatelia služieb.

9. ZMENY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Poskytovateľ môže navrhnúť zmenu rezervovaného ubytovania, alebo zrušiť zakúpené ubytovacie kapacity úplne alebo čiastočne, ak pred alebo počas trvania dovolenky nastanú mimoriadne okolnosti viazané len na zakúpené ubytovanie, ktorým sa nedá vyhnúť, ani ich odstrániť (napr. sanitárne problémy a pod.).

Ak je Montenegro.sk schopný klientovi ponúknuť alternatívne ubytovanie, môže sa zmena rezervovaného ubytovania uskutočniť výlučne so súhlasom klienta. Ak je náhradné ubytovanie lacnejšie ako zrušené ubytovanie, Montenegro.sk sa zaväzuje vrátiť klientovi rozdiel v cene na vlastné náklady. Ak je náhradné ubytovanie drahšie ako zrušené ubytovanie, Montenegro.sk si ponecháva právo na zúčtovanie rozdielu v cene.

Montenegro.sk je povinné o zmene alebo zrušení rezervácie informovať všetkých klientov, ktorí zaplatením zálohy potvrdili svoj príchod hneď po vzniku mimoriadnych okolností. V prípade, že nie je možné nájsť klientom náhradné ubytovanie, vráti im nerealizovanú čiastku zvýšenú o bankové náklady za slanie peňazí. Klient sa zaväzuje poslať potvrdenie o výške bankových nákladov.

Toto nariadenie vstúpi do platnosti len pod podmienkou, že vzniknuté mimoriadne okolnosti nie sú vyvolané vyššou silou, a teda sú viazané len za rezervované ubytovanie. V prípade zmeny alebo zrušenia rezervovaného ubytovania spôsobenej vyššou silou platia nariadenia z článku 11.

10. PRÁVO ÚČASTNÍKA NA ZMENY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Klient má možnosť zmeniť už definovanú rezerváciu, iba ak poskytovateľ služieb s tým súhlasí a to môže zahŕňať: zmenu nositeľa rezervácie, termínu rezervácie, počet osôb, vek osôb, ako aj druhy rezervovaných základných alebo doplnkových služieb. Žiadosť o zmenu rezervácie sa podáva písomnou cestou (e-mail, fax alebo pošta). Realizácia uvedených zmien sa platí paušálne vo výške 30 EUR za zmenu (nový výpočet).

Ak si klient želá zrušiť rezervované ubytovanie, musí tak učiniť písomnou formou (e-mail, fax alebo pošta).

Dátum, v ktorý cestovná kancelária obdržala písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy, predstavuje základ pre vyúčtovanie storno poplatkov, a to nasledujúcim spôsobom:

 • Pri odstúpení od zmluvy do 29 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Montenegro.sk klientovi na pokrytie manipulačných a administratívnych nákladov 30 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšnú sumu vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 28 do 22 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Montenegro.sk klientovi 40% celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšnú sumu vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 21 do 15 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Montenegro.sk klientovi 60% celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšnú sumu vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 14 do 8 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Montenegro.sk klientovi 80% celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšnú sumu vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 7 do 0 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Montenegro.sk klientovi 100% celkovej ceny zakúpeného ubytovania.
 • Ak sa klient nedostaví na miesto určenia alebo zruší pobyt po jeho začatí, nemá právo na dodatočné vymáhanie uhradenej sumy.

Ak sú skutočne vzniknuté náklady vyššie ako horeuvedené, Montenegro.sk si vyhradzuje právo účtovať skutočne vzniknutú výšku nákladov.

Uvedené storno poplatky sa vzťahujú aj na zmeny parametrov rezervácie v prípade, že poskytovateľ služieb nebude súhlasiť s ich eventuálnou zmenou, resp. na prenos uhradenej akontácie do nového vyúčtovania.

Zámena rezervovanej ubytovycej jednotky s druhou (u druhého majiteľa) sa pokladá odstúpením od rezervácie ubytovacej jednotky. V tom prípade sa klientovi tiež účtujú storno poplatky podľa hore uvedeného rozpisu, pokiaľ eventuálny rozdiel bude klientovi priznaný k novej rezervácií. Pri príležitosti novej rezervácie Montenegro.sk prizná klientovi špeciálnu zľavu vo výške 10%.

Ak klient pri zrušení rezervácie ubytovacích kapacít nájde nového užívateľa tej istej rezervácie, Montenegro.sk si účtuje len náklady spôsobené výmenou.

Ak dôjde k zrušeniu rezervácie z dôvodu úmrtia klienta (nositeľa rezervácie) alebo príslušníka najbližšej rodiny, Montenegro.sk klientovi účtuje iba minimálne náklady storna rezervácie (30%). Toto ustanovenie sa uplatňuje v prípade úmrtia jedného člena skupiny alebo úmrtia člena jeho najbližších rodinných príslušníkov (manželský pár, bratia, sestry, rodičia a deti), ale iba pod podmienkou, že cestovná kancelária mala k dispozícii informáciu, že táto osoba bola nahlásená ako člen skupiny.

Klient je povinný poskytnúť cestovnej kancelárií úmrtný list, ako aj prípadné potvrdenie o vzťahu nebohej osoby s nositeľom rezervácie, resp. s členom skupiny.

Ihneď po stanovení presnej sumy, ktorú treba vrátiť klientovi, zrealizuje sa povrat tejto sumy na náklady klienta.

Pri odstúpení od rezervácie z akéhokoľvek druhého dôvodu sa bude vždy uplatňovať povinná úhrada storno poplatkov podľa hore uvedeného rozpisu.

Ak klient v deň začiatku využívania zakúpenej služby nepríde do rezervovaného ubytovania do 20:00h, a o dôvodoch svojho eventuálneho meškania neinformoval ani Montenegro.sk a ani poskytovateľa služby, rezervácia sa bude považovať ako odstúpenie od rezervácie v deň príchodu a storno náklady sa účtujú podľa hore uvedeného rozpisu. V prípade, že poskytovateľ služieb medzičasom prijal druhých hostí, klient nemá právo na sťažnosť a stráca právo na vrátenie uhradenej sumy.

11. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Montenegro.sk je povinné zabezpečiť, aby boli klientovi poskytnuté všetky zakúpené služby, a preto má zodpovednosť voči účastníkovi v prípade možného neposkytnutia zakúpených služieb alebo časti služieb.

Montenegro.sk vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v prípade zmeny alebo neposkytnutia služieb z dôvodu vyššej moci na území štátu klienta alebo území štátu, kde by služba mala byť čerpaná (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, elementárne nepokoje, intervencie zo strany príslušných orgánov a pod.), a ktorá má za následok nemožnosť klienta čerpať svoju dovolenku v rezervovanej ubytovacej jednotke. V týchto prípadoch sa uhradená akontácia klientovi nevracia, ani ju nie je možné priznať ako uhradenú akontáciu za náhradné ubytovanie, ktoré by klient mal záujem eventuálne rezervovať v inej destinácií alebo v druhom termíne.

12. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinný:

 • vlastniť platné cestovné doklady za všetky osoby (vrátane cestovného dokladu pre deti a povinné dokumenty pre domácich miláčikov). Náklady spojené so stratou alebo krádežou dokladov počas cestovania znáša klient;
 • rešpektovať colné a devízové predpisy danej krajimy, ako aj krajín, cez ktoré prechádza počas cestovania;
 • pri príchode do zakúpenej ubytovacej jednotky predložiť poskytovateľovi služieb voucher s presne označeným počtom osôb a druhom služieb, ktoré mu musia byť poskytnuté;
 • prísť do ubytovacej jednotky v presnom počte a štruktúrou osôb, ktorú nahlásil. Ak do ubytovacej jednotky príde viac osôb alebo druhá štruktúra osôb ako je uvedené na voucheri, poskytovateľ služieb má právo neubytovať neprihlásené osoby alebo žiadať za ne príplatok;
 • nahlásiť príchod s domácim miláčikom, aby poskytovateľ služieb mohol dať svoj výslovný súhlas o jeho ubytovaní. Poskytovateľ služieb má právo neubytovať klientov, ak oni trvajú na tom, aby rezervované ubytovanie využíval aj ich domáci miláčik;
 • dodržiavať domáci poriadok v zakúpenej ubytovacej jednotke a tiež spolupracovať s poskytovateľom služieb v dobrej viere.

V prípade nedodržania týchto povinností klient môže byť neubytovaný v rezervovanom ubytovaní bez práva na vrátenie uhradenej sumy a bez práva na odškodné.

13. BATOŽINA

Batožinu klient prepravuje osobne a na vlastné riziko, preto sa odporúča batožinu poistiť v niektorej z poisťovní.

Montenegro.sk nezodpovedá za zničenú, alebo stratenú batožinu, ani za krádež batožiny v ubytovacej jednotke. Oznámenie o poškodení, strate alebo krádeži batožiny predkladá klient poskytovateľovi ubytovacích služieb a príslušnému policajnému oddeleniu.

14.RIEŠENIE REKLAMÁCII

Klient má právo na sťažnosť iba v prípade nesprávne uverejnených fotografií na stránkach, prípadne nesprávne zobrazených údajov súvisiacich s rezervovanou ubytovacou jednotkou s výnimkou prípadu, keď je zmenený skutočný stav ubytovacej jednotky v prospech klienta. Klient má právo na reklamáciu v prípade neporiadku alebo nečistoty v rezervovanej ubytovacej jednotke.

Klient sa vzdáva práva na reklamáciu všetkých skutočností, ktoré sú uvedené na webových stránkach Montenegro.sk, a ktoré si on nevšimol, rovnako ako na všetky skutočnosti, na ktoré bol už predtým varovaný.

Klient sa vzdáva práva na reklamáciu na základe akýchkoľvek druhých skutočností a hlavne práva sťažnosti na eventuálne nežiadúce klimatické podmienky, konfiguráciu pláže, čistotu pláže, čistotu a zásobovanie destinácie, čistotu a teplotu mora, ako aj na všetky podobné situácie a udalosti, ktoré môžu vyvolať nespokojnosť klienta a nevzťahujú sa priamo na kvalitu rezervovanej ubytovacej jednotky (napr. miestne problémy so zásobovaním vody, problémy s kanalizáciou, davy ľudí, krádež alebo poškodenie majetku a pod.).

Výsledkom každej sťažnosti je odstraňovanie reklamovaných nedostatkov, a ak to nie je možné, ponukou náhradného ubytovania. Ak poskytovateľ služieb nemá možnosť odstrániť reklamované nedostatky a nemá možnosť ponúknuť klientovi náhradné ubytovanie, Montenegro.sk vráti klientovi uhradenú sumu na vlastné bankové náklady. Najvyššie odškodné pri reklamácií môže dosiahnuť len výšku uhradenej sumy. Klient sa vopred vzdáva akéhokoľvek vymáhania súvisiaceho s materiálnymi alebo nemateriálnymi škodami (napr. bankové náklady pri zasielaní finančných prostriedkov, náklady na telefón, dodatočné náklady na pohonné hmoty, strata času, nadmerný stres, duševná bolesť...).

Sťažnosť sa môže podať iba v deň príchodu klienta. Ak klient prišiel na miesto určenia po 22:00h, mimoriadne budú zohľadnené k preriešeniu aj sťažnosti, ktoré budú podané v nasledujúci deň do 12:00h. Všetky sťažnosti, ktoré budú podané mimo uvedenej lehoty, sa budú považovať ako neopodstatnené, lebo sa predpokladá, že majú špekulatívny charakter.

Poskytovateľ má po prijatí sťažnosti k dispozícií 2 hodiny na poskytnutie vyjadrenia, a ak je sťažnosť opodstatnená, ďalších 6 hodín na jej riešenie. Obdobie od 22:00h do 08:00h sa do uvedenej lehoty nezaratáva.

Sťažnosť nie je možné podať formou SMS, faxom, e-mailom a ani správou zanechanou na telefónnom záznamníku. Sťažnosť sa podáva výhradne telefonicky.

Poskytovateľ sa ihneď po prijatí sťažnosti prioritne pracovať na jej riešení. Potom, ako preverí všetky okolnosti (najskôr kontaktuje majiteľa), zaväzuje sa najneskôr v lehote do 2 hodín po prijatí sťažnosti vyjadriť sa k jej opodstatnenosti. Ak sa poskytovateľ v definovanej lehote (2 hodiny) k sťažnosti nevyjadrí, klient má nárok na opustenie reklamovaného ubytovania a vráti sa mu uhradená suma.

Ak poskytovateľ rozhodne, že sťažnosť je opodstatnená, má ďalších 6 hodín na vyriešenie sťažnosti odstránením jej príčin. Klient je povinný spolupracovať s pracovníkom poskytovateľa v dobrej viere s cieľom odstránenia príčin sťažnosti. Ak klient priamo na mieste nepríjme ponúknuté riešenie k jeho sťažnosti, ktoré zodpovedá rezervovanej a uhradenej službe, bude sa dodatočná reklamácia klienta považovať za neopodstatnenú a ani nebude považovať za svoju povinnosť odpovedať na ňu.

Ak sa opodstatnené príčiny nespokojnosti klientov nemôžu odstrániť, poskytovateľ sa mu zaväzuje nájsť náhradné ubytovanie.

Meradlom na porovnanie rezervovaného a náhradného ubytovania sú lokalita a cena, ktorá je uvedená na našich internetových stránkach. Ak sa reklamované ubytovanie nachádza na pevnine, poskytovateľ má právo ponúknuť náhradné ubytovanie, ktoré sa nachádza na tej istej, alebo susednej riviére. Ak sa reklamované ubytovanie nachádza na ostrove, poskytovateľ má právo náhradné ubytovanie ponúknuť iba na rovnakom ostrove. Porovnateľnou cenou sa rozumie rovnaká cena, vyššia alebo 15% menšia od pôvodnej. Ak poskytovateľ klientovi ponúkne náhradné ubytovanie s nižšou cenou ako bola pôvodná, klient má právo na vrátenie rozdielu v cene. Ak poskytovateľ klientovi ponúkne náhradné ubytovanie s vyššou cenou ako bola pôvodná, rozdiel v cene znáša poskytovateľ.

Ak klient nepríjme náhradné ubytovanie, ktoré je porovnateľné s reklamovaným (vyhovujúca lokalita a cena), poskytovateľ bude dodatočnú reklamáciu klienta považovať za neopodstatnenú, a ani nebude považovať za svoju povinnosť odpovedať na ňu. Prijatím náhradného ubytovania klient sa vzdáva práva na vrátenie uhradenej sumy za reklamované ubytovanie.

Ak poskytovateľ v definovanej lehote (6 hodín) neodstráni reklamované nedostatky alebo klientovi neponúkne náhradné ubytovanie, klient má nárok na opustenie reklamovaného ubytovania a poskytovateľ je mu povinná vrátiť uhradenú sumu na vlastné náklady.

Ak poskytovateľ rozhodne, že sťažnosť je neopodstatnená, nebude ďalej pracovať na odstraňovaní jej príčin. Klient má možnosť uvedené rozhodnutie prijať a v súlade s vopred dohodnutými podmienkami môže ostať ubytovaný v rezervovanom ubytovaní alebo má možnosť požiadať o ponuku náhradného ubytovania, ktoré je povinný uhradiť v plnej výške. Rozhodnutím o pobyte v rezervovanej ubytovacej jednotke sa klient vopred vzdáva možnosti vymáhania už uhradenej sumy. Ak klient nepríjme ponuku a rozhodne sa dodatočne požadovať uhradenú sumu, nesmie byť ubytovaný v reklamovanej ubytovacej jednotke. Najneskôr v lehote 7 dní po ukončení termína reklamovanej služby je klient povinný podať sťažnosť písomnou formou (e-mailom, faxom alebo poštou). Sťažnosť prijatá mimo uvedenej lehoty alebo s neúplnou dokumentáciou (fotografie, informácie z iného dôveryhodného zdroja...) nebudú brané do úvahy.

Poskytovateľ je povinný predložiť k správne podanej reklamácii písomné rozhodnutie v lehote 7 dní od jej prijatia. Poskytovateľ môže odročiť lehotu riešenia reklamácie z dôvodu zhromažďovania informácií a preverenia dôvodov reklamácie u poskytovateľa služieb najviac o 14 dní.

Ak klient nie je na mieste pobytu spokojný s existujúcim stavom, opustí objekt a z vlastnej iniciatívy si nájde iné ubytovanie a tým nedá poskytovateľovi príležitosť, aby odstránil v lehote 8 hodín príčiny jeho nespokojnosti, alebo mu eventuálne našla náhradné ubytovanie, v takom prípade nemôže žiadať vrátenie peňazí ani podať žalobu na náhradu škody, bez ohľadu na skutočnosť, či jeho dôvody boli oprávnené alebo nie.

couponcodeshosting

Počasie

Ulcinj, ME

01:44AM

9°C

Humidity: 67%

Wind: NE 1.28m/s

Radio online